Kiss-Tóth: A két név egyesítésének története

Kiss-Tóth: A két név egyesítésének története

Bevezetés

Az utóbbi évtizedekben egyre fontosabbá válik a családtörténeti kutatás, amelynek során az emberek megismerkedhetnek szüleik, nagyszüleik, dédszüleik és elődeik hátterével. Az egyik legfontosabb eleme ennek a kutatásnak az összegyűjtött adatok: név, születési idő helye és egyéb személyes adatok. Ebben a cikkben a magyarországi Kiss-Tóth család történetét vizsgáljuk, hogy megértjük, hogyan alakult ki ez a név és milyen története van.

A Kiss és a Tóth név eredete

A Kiss és a Tóth név eredeti jelentése különböző. A Kiss név jelentése 'kisember', míg a Tóth név a magyar történelem korai időszakára utal, amikor Magyarországon a szláv nyelvű tótok éltek. A Kiss és Tóth nevek önmagukban is teljesen különböző jelentést hordoznak, így egyértelmű, hogy a két név összeolvadása valamilyen módon történt.

A Kiss-Tóth név története

A Kiss-Tóth név története összetett és sok szálon fut. Az első országos névváltoztatási hullám az 1890-es évek elején zajlott, amikor a magyar hatóságok elrendelték, hogy a nem magyar neveket magyarosítsák. Az akkori tótok többsége azonban nem akarta elhagyni a Tóth nevet, mert az a személyes identitásuk egyik fontos része volt. Ezért voltak olyanok, akiknek a családneve az előző névhez hozzácsapódott. Így jött létre a Kiss-Tóth név sok család esetében.

A második világháború után újabb névváltoztatási hullám indult Magyarországon, amely során a kommunisták arra ösztönözték az embereket, hogy adják át magyar névre a külföldi hangzású vagy német, zsidó, cigány, esetleg olyan névre, amit nem tartottak elég magyarnak. Azok az emberek, akiknek a névgyűrűjében megtalálható volt a Tóth név, többször úgy döntöttek, hogy a Kiss névvel egyesítik azt. Ennek egyik oka lehetett az, hogy a Kiss név eredete magyarabbnak tűnt, és így jobban illeszkedett a magyar közösséghez. Emellett voltak olyanok is, akik egyszerűen azért választották az összetett nevet, mert jobban tetszett nekik.

A Kiss-Tóth családok

A Kiss-Tóth nevet ma már számos család használja. Az egyes családok története és származása azonban eltérő lehet. A családfán feljegyzett adatok sok esetben visszavezethetőek az első világháború előtti időszakra, amikor a családok még nem használták az összetett nevet. Az összetett név minden egyes családban máshonnan eredhet, valószínűleg azonban egyik szülő által került a családba, akik az előző név mellé tették hozzá a másikat.

Az összetett név használata azonban olyan nehézségeket is okozhat, amelyeket a családok előre nem láttak. Például gyakran előfordul, hogy egy adott családtag nem tudja, melyik nevet használja hivatalos ügyekben. Egy másik probléma, hogy sok esetben az iskolákban vagy hivatalokban nem tudják, hogyan kell kezelni az összetett nevet, és a Kiss-Tóth nevet csak az egyik névként használják.

A Kiss-Tóth név jelenkori használata

A mai Magyarországon a Kiss-Tóth név még mindig használatos, bár egyre ritkábban. A névváltoztatási hullámok után az emberek számára egyre kevésbé fontossá vált az összetett név. Azonban az idősebb generációk tagjai még mindig nagyon fontosnak tartják az összetett nevet, mert ez jelenti számukra az őseikről való emlékezést.

Az összetett név használata azonban ma már számos nehézséggel is jár. Sok hivatalos kérelem elküldésekor előfordul, hogy a Kiss-Tóth nevet nem ismerik, és az illetékesek véletlenszerűen helyesen vagy helytelenül kezelik azt. Az összetett név használatának számos kihívása azonban nem veszélyezteti a név jelentőségét.

Összegzés

Bár a Kiss-Tóth név összetett története több névváltoztatási hullámra vezethető vissza, ma már jelentőségét nem veszítette el. Bár már nem használják olyan gyakran, mint annak idején, a családfákon és az illetékes hivatalokban még mindig szerepel. Az összetett név a magyar családok történelmére emlékeztet, és fontos része lehet az önképüknek és a családi identitásuknak.